“If you think it’s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.”
Red Adair

Op alle beelden berust copyright. Niets mag, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, vermenigvuldigd worden. Het zonder toestemming kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden en/of dupliceren van inhoud van deze website is niet toegestaan. Gebruik van beeldmateriaal zonder schriftelijke toestemming van Sebastiaan Nederhoed Fotografie is niet toegestaan.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u gratis ter beschikking worden gesteld. U kunt deze downloaden door op de volgende link te klikken: Algemene Voorwaarden

Let op: Ik verhandel uitsluitend beeldrecht, geen portretrecht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen is.

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht.

No reproduction without creditline; “fotograaf: Sebastiaan Nederhoed”

Sebastiaan Nederhoed Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag,
KvK-nummer: 50675931